Monday, November 14, 2016

Re:translation service?

Posílám pozdrav,
YYYY Překladatelské služby je nezávislý překlad komunita vytvořená xxxxxx XXXXXXX. Specializující se na přesné, vysoce kvalitní překlady provádí výhradně profesionální lingvistiky. Překlady do nativního nebo přírodním anglickým YYYY, naše překladatelské služby doufá, že pro splnění požadavků klientů a agentur, s nimiž se potýkají s nedostatkem kvalifikovaných a profesionálních překladatelů. Zajišťujeme překladatelské služby do az 50 jazyků a dialektů 25. Překlad není jednoduchá akademické cvičení a vyžaduje lingvista a kulturní porozumění obou cílových a původních jazycích. Pokud hledáte pro překladatelské služby, neváhejte nás kontaktovat ještě dnes. Naše cena je bezkonkurenční a my bychom rádi, aby projednat Vaše požadavky, těšíme se na Vaši odpověď! Vřelé pozdravy xxxxx xxxxxxxx YYYY Překlady

1 comment:

 1. Google translate seems to do a reasonable job, so the claims of the service provider are exaggerated:


  Greetings,

  YYYY Translation Services is an independent translation of community created XXXXXX XXXXXXX. Specializing in precise, high quality translations performed exclusively by professional linguists.

  Translations into English native or natural YYYY, our translation services, hoping to meet the requirements of clients and agencies, faced with a shortage of qualified and professional translators. We provide translation services to and from 50 languages and dialects 25th

  Translation is not a simple academic exercise and requires a linguist and cultural understanding of both the target and source languages.

  If you are looking for translation services, please contact us today. Our price is unbeatable and we would like to discuss your requirements, we look forward to your reply!

  Warm regards
  xxxxx xxxxxxxx
  YYYY Translations

  ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.